FB TW GG PIN NWS
BioRank 615

Bahar Öztan

Doğum tarihi : " Öztan class="bday" tiek4kt56tan Biyog.Aa8ma.ları, Bahar iv -men11"ent-oyKilo & Boy :11.Aa8ma.ları, Bahar iv -men11"ent-oypurcu tiek4ktAslztan Biyog.Aa8ma.ları, Bahar iv -men11"ent-oy="Meslv class="card_lir
 • ss="" _oyunc"ads72ass="tanS="" Oyunc"adtan Biyografin Biyog.Aa8ma.ları, Bahar iv -men11"ent-oztan
  rihi : me" title="Baharİskeer/run, Hatayfin Biyog.Aa8a.ları, n class="rg.Aa8ma.ları,Bahar iv -mseldin/> <
  Bahar iv -mfb-shi e-t_hover">data-layou ;margin-"pers:30px acebook.png" width="43"/>shi e"r iv -mh="43"/-shi e-t_hover"data-v='sta>
 • ef="ht>Tweetplara Bahar iv -mg-h="4=x2hzdata-siz.gia="num ad Alexa CertiIN/Shi e"rdata- _gaqerlirperson er.jpg" /li>ad/js/"> by" height/javascript" s widlik-basvur515"> by" heig"romChaatrk.gif?accouninent--block;83" s:515px;.info :90px by" heig = window."> by" heig /java)ccount{}rentNode.inseraplar">Kitarı,Bahar iv -mshort_block"8ma.ları, Bahar iv -mshort_block_sans"8ma.ları, rihi :
  , 11 ="Bahar "bday" er/ Hatay, ’y" clasmuştur./uyiyonde memur Arift=""rahlaslu, g srsi Aysel Hanım'-old2 r-oz,d2 erkslvçocu"Banuo">Bibüyüğüer/r.//a>anbul'y" büyüer/. İlkokulu İskeer/run'y", orta ve anbul'y" okudu.
  > /li>ad/js/"> by" height/javascript" s widlik-basvur336x280_2-- Stains href="/"> by" heig"romChaatrk.gif?accouninent--block;83" s:336px;.info :280px by" heig = window."> by" heig /java)ccount{}rentNode.insraplar İlk "/viak z70 yınde4=xotoğay" g>< ="if(me>.js"> 'şnzchna erxynzıaqBiblzln');tNode.insiak sekttegorgirdi. Ardğay"ner
  sak-guv iy"r iv -mnormal"sea-entk"oğum tarişak ="Bv iy/bahar-oztan"br şak ="Bv iyn b>es/scajansğaaan yıt li><.er
  ria>es/sctle g>Biyograer-oldaan l"ner
  es/s’l/ oynadğ"bdaLezzoareklambdali><.


  , "yınday" yöne es/s’inassptğ"bdave res/s,eres/s,eres/s’inabşr Yeşilçam'-oldGamzef= ="Bzef= lakapndek.com/2008/f, "yınday" yöne ” f-viier/ res/s,eres/s,eres/s,eres/s,eres/s,eres/sctle g> "yınday" senaryosanueres/sctle res/s’tle=yazdğ"bd, yöne es/s’inassptğ"bda“DokÖr Civanım” adnde4="" f-viier/ res/s,eres/s,eres/s,eres/sctle g> İlk kez "yınday" 'ay" <es/s'les/sckadrosanda şarr-ocındkasspmayaabşladğ. "brMelahat Parsn b>"giboghoca dodaniyogra Sanat Müziği r/rszyo galdğ. Dahae4=xra y" yurtiçi ve yurtdğşnde4ahneiyoalğşmaotoğ "yındaaan do(c)evam etti.filg/lalmnya"r iv -mnormal"sea-entk"oğum taalmnya"n"brAfmnyan b>es/sckody rier/ rb>Yavuz Ç"/vkn b>"tle tanıştğ.

  <es/s ve res/s'l "yınday" Bodrum Yalğkavak'ta yeniz kentoğay" gui><ğu rs yıe4at-old l"nek.com/2008/f'-oldapr"> biaaainşaat-o z91'de g>tti.fBitişikteki 15 odalğ biaayıey" alğp, adğyl"yınday" Bodrum'a"yerleşti ve “Prens Prenses” adğay" g>< kreş ayoaiak tşle "yınday" ilk evliliğini ssptğ 2"yıe4=xra boşandğ. 2 yefa/evlni ek
  , ikisci evliliğini "yınday" "adğay" g>< mim varle ssptğ, "yınday" boşandğ. "yınday" Yiğit"adğay" g>< laslu li><.e

  mln1"yınday" ilg/lam rika"r iv -mnormal"sea-entk"oğum taam rika"n"brAm rikan b>es/s'yaagir/rekdMiami'ye"yerleşti. Am rika ve Bodrum'y" uzun sogreass="ayas/b.com/2008/f, "yınday" tekr vars>anbul'a"yerleşti.

  "yınday" bşres/s’un oynadğ"bda“Aşr K pğybdaÇalğnca” adndete/ed="mov diz> ykg//bahar-oztan"brMele" > ykg/n b>es/s,eres/s,eres/s,eres/s,er Öcg//bahar-oztan"brMe"> Öcg/n b>es/s,erbrAyent K i>sakg/n b>,eres/s,eres/s,eres/s,eres/s ve res/s’-oldpaya hrtğ"bdaromntik koa="n diz> "yınday" yöne Forturg Zafe n b>'inassptğ"bdaNutriFinareklam f-viier/ oynadğ.

  b.com/2008/f, "yınday" "k/sslnday" Yeşilçam Soka"bdaprar-omndaıe4andu.

  "yınday" “ şkanıt Kğzı” f-viier/ rbr Öztan">, f-viie bşres/s,eres/s,eres/sctle paya hrtğ.e

  Uzun sogred>< Bodrum’y" ss="ayas/rbr Öztan">, Eylill "aynday" kainnday"ki şişlik şikayetiyle has>an/yeabşvur><.eDahae4=xra İs>anbul’y" g>< has>an/r/ dokÖrotoğa yumuitalğk"k/sy ri tanıondekoymyonde"Bzerin eAralğk""aynday" vakit kaybe <.eAm liyat 4=xraonde21afiler/ g>< kemoterapikategorekdtedavinin e)evam etmekted><.

  13 Ekim""bday" er/ yumuitalğk"k/sy rinfo"> d/s/ne girttiğind/s/tekr vaam liyat li><.

  zyo n b>":
  ml14ght"şkanıt Kğzı (ref=")
  ml13ghtÇek/s/bal>< (ref=")
  ml08ghtGörgtlsogzler (Lale) (TV Diz>si)
  ml07ghtAşr K pğybdaÇalğnca (N>lgtle=Zeybek) (TV Diz>si)
  ml00ghtYalvoğş (S="" F-vii)
  z92ghtKavak A>zysi)
  z91"htGünbat-ombda(S="" F-vii)
  z90ghtSonsuz Kaçış (S="" F-vii)
  z90ghtKiralğk"A sr (S="" F-vii)
  z90ghtDoyumsuz ( Özt) (S="" F-vii)
  z89ghtYar-oldbart"şkatGüner/r (S="" F-vii)
  z89ghtSery ri Aşndklar ( Özt) (S="" F-vii)
  z89ghtS i>h-oldİlk Işndklarbda(S="" F-vii)
  z89ghtH/d/f (Arzu) (S="" F-vii)
  z88ghtSerçeler Göç Etmez (TV Diz>si)
  z88ghtS pğr K dğa (Ned=n) (S="" F-vii)
  z88ghtKğbrbds'ta Vuruün do (TV Diz>si)
  z87ghtVahşiler ( Özt) (S="" F-vii)
  z87ghtUmutotoğa Öty z87ghtSedarekdÖler/ler (S="" F-vii)
  z87ghtKiralğk"Katil Keko Lse" o'y" (S="" F-vii)
  z87ghtKg" wim"(S="" F-vii)
  z87ghtHomot/a(Ayş/gtll) (S="" F-vii)
  z87ghtGençlik Y-ollarbda(S="" F-vii)
  z87ght"bomndz Easl yor (Nuiten) (S="" F-vii)
  z86ghtSeddn/Öler/rer/ Btle=(M="") (S="" F-vii)
  z86ghtNamus Sözr/ (="Blcn) (S="" F-vii)
  z86ghtMazin güK dğa (Selma) (ref=")
  z86ghtManyak (S="" F-vii)
  z86ghtHasretim"(S="" F-vii)
  z86ghtAaslama (Neş") (S="" F-vii)
  z86ghtAvatG d/s/Avlanır ( Özt) (S="" F-vii)
  z86ghtAlğntYaz-ombdz"Ku (Naünd) (ref=")
  z85ghtSoneDarbr (S="" F-vii)
  z85ghtMele" Yogzlüm=(Mele") (S="" F-vii)
  z85ghtMahkum (Hemşir eAyş") (S="" F-vii)
  z85ghtKgpln do (S="" F-vii)
  z85ghtKgnuo"Adambda(Ümrn) (S="" F-vii)
  z85ghtFakirdMilyot a(Ayş/ / Gazeteci Ned=n > ysg/) (ref=")
  z85ghtDomdom KurBanu (S="" F-vii)
  z85ghtCilalğ İbo Btle=A srme Götr/r (S="" F-vii)
  z8ight"u NetSedgi (S="" F-vii)
  z8ight"=n Defa/20lürüm=(Muitaza'nıt Kğzı) (S="" F-vii)
  z84ghtOitad> z84ghtDe/i Fişe" ( Özt) (S="" F-vii)
  z83ghtİkimiztDetSeddik (S="" F-vii)
  z83ghtY-oldğz do y" K yyr ( Özt) (S="" F-vii)
  z83ghtKüçe g/A"Baa(Zehra ) (TV Diz>si)
  z83ght="Bl/A"Bacbda(S="" F-vii)
  z83ghtFutboliye ( Özt) (S="" F-vii)
  z83ghtDostototS ğol4an (Serap/Ze/iha) (S="" F-vii)
  z83ghtB/d/l (Sedgi) (S="" F-vii)
  z82ghtSedanograflmez (S="" F-vii)
  z82ghtKğrmğzı Kelebe" ( Özt) (S="" F-vii)
  z82ghtDörttYanım Cehe srm=(Muiat) (S="" F-vii)
  z82ghtDokÖr Civanım (Sümbtll) (S="" F-vii)
  z82ght"=zim"Mahalle (S="" F-vii)
  z82ght"yş belaonde(Şrr-ocı) (S="" F-vii)
  z82ghtAaslayas/="Bla="n mi? ( Özt) (S="" F-vii)
  z81ghtKgnlğ Nigyr (Lebibe) (S="" F-vii)
  z80ghtŞşr-oldMilyot a(K="/kŞbon'ıt Kğzı) (S="" F-vii)
  z80ghtSönmüş Ocak (TV Diz>si)
  z77ghtÇğr-olçıplk (Arzu) (S="" F-vii)
  z72ghtMahkum (S="" F-vii)
  a.ları,
  >/br>K ynak:>Kitaplar< iv -mshort_block"8ma.ları, Bahar iv -mshort_block2"8ma.ları, ztan fotobgiven-nr Öztan">obgule="Bahar Öz Baharzn class="bday"?obgule="Bahar Öz t e/i _wrappdiv> ey Biyografi.infafi, B

  yografi,ntent="http://www.biyografi.inğum tarihi : >ir Öztan">es/biy
  lg/liul>
 • >ir Öztan">es/biyg>
 • statistikl="/" >statistikes/biyg> aahar iv -mboxv> <"if(media!=' ad23"/>/li>ad/js/"> by" height/javascript" s widlik-basvur300x250-- Stains href="/"> by" heig"romChaatrk.gif?accouninent--block;83" s:300px;.info :250px by" heig = window."> by" heig /java)ccount{}rentNode.inseryograf . aahar iv -mboxv> mChaaahar iv -mroztangr lg/liul>
 • > mC, Bahar iv -meid="top_bmChaa="Kihaarafileğum taAyş/s/Gruda"/span>
 • ria>ria mChaaahar iv -mboxv> title="Yeni e" togra ieger.jphaaahar iv -meid="top_bmChaa="KihamC, aahar iv -mboxv>
 • iyografiler/yn gülenen biyog ieger.jphaaahar iv -meid="top_bmChaa="KihamC, ilhanprop="namespan>ilhann n Biyogram iiiiiii2ass=" iv -mrday"le354iyografi, t iv -mtrend" <';ngm iiiiiii2 mChaaahar iv -mboxv>
 • iyogra>Biyograme giren isimler ieger.jpha, Bahar iv -meid="top_ber ha C, Biyografi
 • nner.jpg"/> Meslr">
  < |CbmChaate bugün ölenlg/lbahar-oztan"/" title ne"submirafi">< |CbmChaate bugün ölr"> < |bmChaate bugün ölr"> < |bmChaate bugün ölr">
  < |bmChaate bugğum taBi Probl
  28"> mChaaahar iv -miv idBiyografi, Biyografiler, yografi, Biyografiler" he_miniight="ğum taBi" title div id=onebr/>>smll>© 2004-2016iyogm HaklarbdaSaklıdğr.vasmll>eger.jphahaaahar iv -mztan kimdir?/lha CCCCC m iiiiiii2pum iiiiiii2b>Biyografiler, n b>'da"yer alas/rbr.js">m iiiiiii2b>Biyografiler, n b> sitemizde ünlr/lerinztan fotokim", kim"t e/i id,zn class="bday"dğr"gibogünlr/ler Öztan V meiak rttiğiniz/soruf="/kyanıtototbuf=bal>Biyografile n b>ctle >lg/li yorum ve d"Bzeftmelerinfznrafze >letebal>Biyogr s widfacebook shi e-- Sta nner.jp src="/_inwindow.fbAa!='Init = fun wid/utsht/';fjs.pi entNodelersertBejspplat