FB TW GG PIN NWS
BioRank 5579

Robbie Williams

Doğum tarihi : 13.Şubat.1974
Robbie Williams kaç yaşında : 44
Kilo & Boy :
Burcu : Kova
Robbie Williams doğum yeri : Burslem, Staffordshire, İngiltere

Robbie Williams Biyografisi

İrlanda asıllı İngiliz söz yazarı ve şarkıcı. Gerçek adı Robert Peter Williams’dır. Take That grubuyla başlayan müzik kariyeri, yaptığı birbirinden başarılı solo albümlerle devam etmiştir. Sahne performansları, tüm dünyada milyonlar satan albümleri, soundu ve tarzıyla pop müziğin önemli figürlerinden biri olmuştur. Feel, She’s The One, Rock DJ, No Regrets ve She’s Madonna önemli hitlerindendir.
13 Şubat 1974’te İngiltere’nin Staffordshire kentinde bulunan Burslem’de dünyaya geldi. Ailesi İrlanda kökenliydi. Williams’ın sahnedeki adıyla Pete Conway and Jan olarak bilinen babası komedyen, annesi çiçekçiydi. Robbie henüz dört yaşındayken anne ve babası boşandı.

Williams’ın kariyeri, annesinin gazetede Nigel Martin Smith isimli prodüktörün kuracağı boy band için şarkıcı aradığını bildiren ilanı görmesiyle başladı. İlana başvurduktan sonra menajer tarafından sesi çok beğenilen Robbie Williams’ın böylece hayatının en önemli süreci başlamış oluyordu. Take That grubuna alınması çok ani oldu, zira diğer vokaller bulunmuştu ve gruba son olarak katılan Williams’la 1990 yılında albüm çalışmaları start aldı.

Robbie Williams’la birlikte Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald, Gary Barlow’dan oluşan Take That, İngiltere’de liste başı olan 10 hit şarkı ve 19 milyon satan albüm kopyalarıyla tüm dünyada hatırı sayılır bir başarı elde etti. Take That bir acağı Jasonumu> olarak br çok/yent grubun kuulnması için prodüktöklereilhvamkayncağı old.

Williams’ın grubunbazsı yetleriyle yaradığn prablemli sürça 1954’teasonnouktysı kynmasunahnedn old. İngiliztiaboidn gazettlere Williams’ın hızlı yarmkı ve yaptığıtyaakızlknlarhnednriyle/gruatan atıadığndmedkodualarıyladJasptyaşaryen, şarkıcınınodşgünüğg tekrşey solo albü ynü. Buk brazn zamat ald, zira>195> yılıın b yü rksmınırRock müziğin başarılı/gruplafından yle erHabea giçrldi. maclı/grue ldlere NgelGkalaghler’ın dendesine br kaçpar a vrmes ve solo albü için başarılı birtçkmışyaokazamkptı AncrakGkalaghler bnu0 haç ypmradn, man Robbi>’ninOasim>yle birlikte giçrldiğn zamanlar dendesisi çokydoğen,pMartiler,haks veuymuştuucuyladJas bir dünyayla lanuşlıldı.Yrır acuncr sdlecema ganinvendmedkodua krştlerind gzdükte ve bstılanhler fotoğralındaciddin olarak iolo aadığngtörüb yordu.>NgelGkalaghlee Williams’la yaptığıtyrtlışmdtan sonraonbun için“ Take Thas‧in işmnomantçıs”a dylecktki ncrak İngiliz bstndı Robbi>’ninumut vahat ettiğiiat aatıni çzi yordu

Robbi>’nin solo kariyer eorge Michaele’ın“ reedoem> isimli şarkstndı/yenedn youmlradığnesiogls’lani haete başladı. 1960sonbundapiynasaartçknan unesiogla kkte bir baűlagıaç old.Ancrak birsenen sonra ’rtçknrlan Williama dnleyiciiat yzrübn göldrden bim çalışm ypmnuşl.3 şarknın dskninOasimt eakileityaıadığngtzileedn kamladı. 1970 yılında>İngiltere listtlerindiksnumnrlaar yüksermesnd çok zamat amladı

Robbie Williame, İngilter>’de b yü bim hit olanilke solo albü i. 1970’depiynasaar sünü. tdeki>’de b yü bimk onsr vlen Robbie için müzikttliştimlenlesnd oldk aiyi youmlrrde bululuyolrrdı.

198m’de te veBelenExpecrtig Youh yle oulune devam etti.Etliştikile Jasmoluld.a>İngiltere albüm listtler>’ndikshaftar acuncrilke lıyadaiyee atan albüd en çknan“ No Regrets> ve“ >gibi 45s’ieklea>İngiltereTopn 10 listsrindiyd> ve>Robbie Williams Take Thatylebilgmli tümJasmsuz iznlessiltmingtörüb yordu.O yrtlk ’ın oldoğ kdair dünynınora gzdmesiydi. Williami, >No Regret>’te>Pe ShopnBoyms’la çalışmimkânı uolmuşt

>Yeni dünynın Robbi>ylebilgsi. 199hbahlafınd raflaadaiyesisi atan he Ego Has Lıeld ve albüml Kbstma>199>’de aatı pazkn dlrübn saibi old

Marn ’de>’de“ > ml ren yinesiogla ve/viden dllyesisi atan Robbi,n dlde kynluyordu.Ekimt 200>’deytysnlradığne“ rie Wniians>bulnsla arasımanlmdan Robbi>yin en çok başaraarkavmuştuana çalışm old.Aalbüd en çknane“ Rock DJ> ml ren yin şarkıdalında Eupropn dlrübrkazandı. 201 ysineuşaslı bir yı old> veEna>yinEaryk Ssolo Sanatç,eEna>yinSsiogla veEna>yin>Videdaplafındi olzkn ztereBri Aowars>’a topaza 3n dlrün saibi old.

Robbie William ayndı/yı ml “ StupidJ> şarkstnndi det, yaptınSsiogla tüm dünyada çoksevbilda ve>İngiltereSsiogls Llistsr>’ndüaçhaftar acuncr birnumnrladaiyee adı.

Williami, > albü brtçknrdkı ve>İngiltere alume listtlerind7haftar acuncr1.e lıyadaiyee aadı. ya. 1960’de başlayan müzikortakltığı un albüd dee devam ett ve tzilesisiChamabema‘tı yazadığn“ Feel> Robbie Williams’ınen b yü bulnsla arası hii old> ve tüm dünyada49 milyon kopysrı satılarakrekor rkrdı.

yin“Escapsolgy>nin başarsrıylabhiilen Williami, un albülve>İngiltere müzik tarihind en çok satan60.> albü n saibi olmu old.

’te İngilter>’de vldiğn“ >k onsriiat albü brtçknrtan Robbi,nhlemennrdkından/yent çalışmalarune ahl fazylaodaklanlzkn için ia are albümnisttdiğntyaıayantopazamo çalışmsrı TheGcreatst Hitm>yle dnleyicyin buluştuld.aGuy Chamabem'ylaoatanuzbun sürmliortakltığnlı snlandarp SephrenDuffyh yle çalışmyde başlayan Williams ’te adioh isimli45s’iiğnpiynasaar sünü.

Dahl sonrakapsamlı bir eturtesine çknan Williami,6.e tdylo albü için>SephrenDuffy> yle Hllywoodteeptesinebaknanevbine24ttyakapandı. 205>’te albüd en çknanilke45s’ien rippians albü d en çknradığnAdvCertesio Space> isimli şarkstndı te dlamıptınIontestiveCair bulnsla arasıpareadan Robbi>’nin en çok satan tdylo albü olz unvynısı azandı.

’deomank müziğinin eakilei oldk afazylaoatan albü ’la Pe ShopnBoymd, , oul Meknaikn, olysNRegos ve MarkR onoangibi önemli müzsylenleyle çalıptınRudebox>’len çknan ve Madonn>yta ihaf tdtilen> She’s Madonnaitroien tzilesn veklibiylduzbun sürn gündedek adı.

Williami,Seroxat> isimliantVidprmelana bğmlltığıhnednriyle 13 Şubat2007>’de>’aki birreha biltaslyon -liziğideytatıraadı. tr sğltığnarkavmularak -lizkteanayraadı.

Aktrise achel Hountes ve eorgiJan grubuuin solisr ’unoralarplafındi oldoğgül isimleylefldörtnedn Robbie Williams’ınc.insl>eercihilesnk ousgzeliekle İngilter>’de çokk ouşuold.

ap, şarkıcsdı ’a yarmauktdır

Robbie William 2007rsenesrinden lesn Tür> asıllıAmsrkaanaktriseAyaField> yle birlikteiyken7 Aoğstoms tarihind> tarihind Thodoran Rse> isimlirkzi çcukaları /brbKaynak:"Biyografi.inf>

Robbie William için yatılanlarmala4 i /div>
>Robbie WilliamsRobbie WilliambBiyografiRobbie Williamss hayatı,>>Robbie Williamgz gitmiisRobbie William hakkındiRobbie Williams doğum yers,>>Robbie William fotoğrasRobbie Williams/vides,>>un>Robbie William resiiRobbie WilliamkKimdir?Robbie Williamss kaç yaşınd?,>>un>Robbie WilliamnermliRobbie Williammnemerytk
Yeni ekleneiler
/ul> >Ddü> > >Ddü> > >15 Ocak> > >15 Ocak> > >14 Ocak> > >14 Ocak> > >13 Ocak> > >
>
"Bugün gündeedeki isimler
/ul> > >126>tr > > >101>tr > > >87>tr > > >80>tr > > >78>tr > > >73>tr > > >73>tr > > >72>tr > > >70>tr > > >69>tr > > >66>tr > > >62>tr > > >60>tr > > >59>tr > > >56>tr > >
    126> > 53> > 72> > 60> > 55> > 53> > 52> > 62> > 66> > 87> > >
Biyografi.infob"bBiyografi vemaokattlerie tüüi, Biyografi.infonedktökleir tarafındanhazsrlanlzkktdır D/ildtiğiizn>b"bBiyografi vemaokatyri, inteizde, "Kaynak: "Biyografi.inf3"rformtrıylakayncka gslterrek kulilaa bilrsdiniz 20'ndenfazyla biyografiyne aemaokatyri, inteizdentopau> olarakkulilamtysıodşgüb yoslanz lütfnen bzsiml temasae giçiniz> >br />
>b">Biyografi.infob" kimdingibi ül tle hakkınd mearak ettiğiiz soruplaranyntolaebupl bilrsdiniz >b">Biyografltes
iylebilgmli youmnvend ztltmttleribzsn bzlebiete bilrsdiniz >
>
windowfbAasynInit = (function() { FBi.iit({ appId : '968232235622921', xfbml : tru, versdio : 'v2.2' }s); ); (functiondi, ,v i() { varj ,vfj s = t.getElementsByTagNames')[0]{ if ( t.getElemenById( i() reetur]{ j s = t.createElements); j .ids =id]{ j a.src =="/"contacw.facebooknet/tr_TR/sdkn.js]{ fj s.parentNode.insertBeforej ,vfj s);}("documen, ('script, (.faceboo-jssdk')}); > /script!(functiondis, i({ varj ,fj = t.getElementsByTagNames')[0,p=/^"http:.atst( t.locatio)? 'htt': 'http';if(! t.getElemenById( i(){j = t.createElements);j .id=id]j a.sr=p+'s://patrfor./twitter.comwidagtsa.js'fj s.parentNode.insertBeforej ,fj s)}}("documen, ('script, ("twitterw.js); > /scrip" src="https:/apius.google.comjs//patrfor..jst asyncdefer> > /scrip" src=://patrfor.-linldton.commin.js" type="tex/java/scripni> lag: t_TR;