FB TW GG PIN NWS
BioRank 2930

Safiye Ayla Targan

Doğum tarihi : 14.Temmuz.1907 Ölüm tarihi : 14.Ocak.1998
Safiye Ayla Targan kaç yaşında öldü : 91
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Safiye Ayla Targan doğum yeri : İstanbul
Ölüm yeri : İstanbul

Safiye Ayla Targan Biyografisi

Safiye Ayla, Türk Sanat Müziği’ne, 75 yıl boyunca damgasını vuran, Cumhuriyet Dönemi'nin en tanınmış ses sanatçılarından.
1907'de, istanbul'da dünyaya gelen Ayla, daha doğmadan babasını, henüz 3 yaşındayken de annesini kaybedince, Bebek'deki, Çağlayan Darüleytam'da büyütüldü. İlkokuldan sonra, Bursa Kız Muallim Mektebi'ni bitiren Ayla, öğrenimini tamamladıktan sonra, kısa bir süre öğretmen olarak itter.com/share" class="twitter-sh-") < kBtemprboyneebevam cladi b>7adilm>'dederetmen ilk ciddi musikiebersğrani sonağlabesteciiYenis An dm Aassy Targannis An dm AassyYeSadettf= K Sadettf= K data-vinormals.va-ageadiler">YeSelüzttf= Pncear TarganSelüzttf= PncearUdi Nevras’nea hut Cs sl vuraveneRefik Fersta iuragibi madtryabestekar ="/bözybezarner336"> yberarnene 91
. scrpa dUzunan, 33lböth:yını, daman.la isira, yizr/n Aygan" title="Samua, fa-k turk" data-vinormals.va-ageadiler">YeMua, fa KMua, fa Kğran"/duyb>'bisınkre nşgeyucu"/b336esineadtry.cos="tn iği’ne, 75ünya50unca dan Ayudi bestekar75ünŞraf Muhittf= 'da bileB>Buiratry-’neAh Bu Gonarat Ş b>33ner33’neNiçir"Bakt336eB id Öth:’neBzr/İhtispl Düz Var336e33ner33 ldutrynkrear75ünRumeli5 yıl hrefi vuravekataik /a>n.ğriebe içire -stn,ig kbr/re8232uarner33e, 75ira, iv idut="4anı, daman.lakrdiedereonağki ="/krdi/d ses snamkre n> >

 • -sbry-refi v "desri/azYenl>33k /mn>Bifi, Bnl>33k /mn>Bi illu_-sbum_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/yaik-omitle=28x90_banne-sbum/yaik-omit-s" hreffi, Bnl>33k /mn>B"shodiv>mprop="name">nfo/k_-sbum_smt" c>shaler">Yenl>33k /mn>Bifi, Bnl>33k /mn>Bi -sbum_ler">_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/yaik-omitlenl>33k /mn>iv clp>shaler">Yetemprop="name">Safiifi, Btemprop="name">Safii -sbum_artla,>_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B
 • Yannmisv p>sv mprop="name">lear_e; s.parc>sv /ol/s/ol/shaler">YeTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>Bifi, BTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>Bi illu_-sbum_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/trt-aasiv-s>r="S-12fiye Ayla Tasecmeln>Be=28x90_banne-sbum/trt-aasiv-s>r="S-12fiye Ayla Tasecmeln>-s" hreffi, BTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>B"shodiv>mprop="name">nfo/k_-sbum_smt" c>shaler">YeTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>Bifi, BTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>Bi -sbum_ler">_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/trt-aasiv-s>r="S-12fiye Ayla Tasecmeln>BeTRT Aaoyv S>r="S 12/h1> Seçmeln>iv clp>shaler">Yetemprop="name">Safiifi, Btemprop="name">Safii -sbum_artla,>_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B Yannmisv p>sv mprop="name">lear_e; s.parc>sv /ol/s/ol/shaler">Yete>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )iifi, Bte>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )ii illu_-sbum_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/se>li", )ie=28x90_banne-sbum/se>li", )-s" hreffi, Bte>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )i"shodiv>mprop="name">nfo/k_-sbum_smt" c>shaler">Yete>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )iifi, Bte>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )ii -sbum_ler">_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B/-sbum/se>li", )iete>l a K <ıtlt('1946-1985 (1 Cd+v> )iv clp>shaler">Yetemprop="name">Safiifi, Btemprop="name">Safii -sbum_artla,>_smt" can" title="Safiye Ayla Targan B Yannmisv p>sv mprop="name">lear_e; s.parc>sv /ol/v> >e"> p="deathPlaclear_e; s.parc>sv pan class="> <_wrappitle="Biydata-viw.biy_er" t grafifi, Btemprop="name">Safiin" title="Safiye Ayla Targan Biyss" /nofollowgrafi.info self_728x90p://www.biyografifi, Btemprop="name">Safii er" t" width=n.jpg" /> 14.Ocak.1998
  oc>sv /ol/s/o > hodiv> /ol/s/o > hodiv> /ol/s/o >
  idiv> iv>
  >
  tp://s p="deathPlaboxle="Booglesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
  } " titller">YeMua, fa KYeMua, fa K turk-s" hre/class="cte(S>Mua, fa KYeSadettf= K YeSadettf= K YeSelüzttf= Pncear"an" title="Saselüzttf="pinYeSelüzttf= Pncear"a width=n.jpg" /> Yenis An dm Aassy"an" title="Sayes -asim-aassy" } mprop="name"maskt --Biyografi, Bnis An dm Aassy"aler">Yenis An dm Aassy"a width=n.jpg" /> e(S
  Yeni eklenen isimler
 • } ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Satankred-dorst'; >YeTankred Dorstdescription" title="Satankred-dorst" mprop="name"argan >Tankred Dorst19 metaYePierPier19 metaYeEE18 metaYeGildsb De Raisdescription" title="Sagildsb-de-rais" mprop="name"argan >Gildsb De Rais18 metaYeAlfred Ad Alfred Ad 18 metaYeBereard Aaeaultdescription" title="Sabereard-areault" mprop="name"argan >Bereard Aaeault17 metaYeDeli5Ha:2t Pediadescription" title="Sadeli"ha:2t-pasa" mprop="name"argan >Deli5Ha:2t Pedia17 meta e(S
  Ye">Bugün hızl>Bugün hızl> } ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sayfoto-salesc'; >te(a); } gaaler">YeYeoym helk dm escription" title="Sayfoto-salesc" mprop="name"argan >Yeoym helk dm182yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/});n-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saturkan-soray'; >te(a); } gaaler">Ye yılropŞoraydescription" title="Saturkan-soray" mprop="name"argan >TyılropŞoray158yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sarecepargyyip-ernlar"'; >te(a); } gaaler">YeRecep Tgyyip Er href=description" title="Sarecepargyyip-ernlar"" mprop="name"argan >Recep Tgyyip Er href=127yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saebru-cünubeekllu'; >te(a); } gaaler">YeEbru C hıübeekğludescription" title="Sa>bru-cünubeekllu" mprop="name"argan >Ebru C hıübeekğlu116yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sasevtap-ozfi,u"'; >te(a); } gaaler">YeSevtap Özfi,u"description" title="Sasevtap-ozfi,u"" mprop="name"argan >Sevtap Özfi,u"86yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saizzet-yilsizhr"'; >te(a); } gaaler">Yeİzzet Yanndızhr"description" title="Saizzet-yilsizhr"" mprop="name"argan >İzzet Yanndızhr"84yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sameltem-cmaha ; >te(a); } gaaler">YeMeltemnın escription" title="Sameltem-cmaha" mprop="name"argan >Meltemnın 83yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sacem-yilmaz ; >te(a); } gaaler">YeCemnYannmaz escription" title="Sacem-yilmaz" mprop="name"argan >CemnYannmaz81yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saertugrul-sczi'; >te(a); } gaaler">YeErtuğrul Gczidescription" title="Sa>rtugrul-sczi" mprop="name"argan >Ertuğrul Gczi77yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/});n-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sazulfu-livaneli'; >te(a); } gaaler">YeZülfü Livanelidescription" title="Sazulfu-livaneli" mprop="name"argan >Zülfü Livaneli77yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saneslihr"-yhrefci'; >te(a); } gaaler">YeNeslihr" Y gıc33lascription" title="Saneslihr"-yhrefci" mprop="name"argan >Neslihr" Y gıc3375yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Saerkan-koleta-kostrdia ; >te(a); } gaaler">YeElropKolçak Köstrdiadescription" title="Sa>rkan-koleta-kostrdia" mprop="name"argan >ErlropKolçak Köstrdia74yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sache-guevara ; >te(a); } gaaler">YeChe Guevara escription" title="Sache-guevara" mprop="name"argan >Che Guevara71yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/});n-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sasezen-aksu'; >te(a); } gaaler">YeSezen Aksudescription" title="Sasezen-aksu" mprop="name"argan >Sezen Aksu68yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} ps/o on47"ck336https://ssl' : 'h.com/cle="Sanejat-is te(a); } gaaler">YeNejat İş Nejat İş 65yografi, Bt>Bi trend"0_banner.g/up-arwstyla Certss="cte(a); } /ol/} f; } e"> e(S