FB TW GG PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1920

 • 9 Ocak 1920Kuvay-i Milliye'ci Yahya Kaptan, Gebze'de İstanbul Hükümeti'nin adamlarınca öldürüldü.
 • 10 Ocak 1920Milletler Cemiyeti ilk toplantısını Paris'te yaptı.
 • 13 Ocak 1920Sultanahmet Meydanı'nda 150 bin kişinin katıldığı büyük bir miting yapıldı.
 • 14 Ocak 1920Mustafa Kemal ATATÜRK, Meclis-i Mebusan’ın açılışını kutladı.
 • 20 Ocak 1920Maraş'ta Fransız'lara karşı Maraş Savunması başladı.
 • 28 Ocak 1920Osmanlı Mebusan Meclisi'nin gizli oturumunda Misak-ı Milli kabul edildi.
 • 5 Mart 1920Türkiye Yeşilay Cemiyeti kuruldu.
 • 10 Mart 1920Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı toplantıda, İstanbul'un resmi işgaline ve Kuvayı Milliye öncülerinin tutuklanmasına karar verildi.
 • 10 Mart 1920Çerkez kadınları bilgilendirmek için Çerkez İttihat ve Teavün Cemiyeti kuruldu. Dernek, Diyane isimli bir de dergi yayınladı.
 • 18 Mart 1920Meclisi Mebusan, İstanbul'un işgali üzerine çalışmalarına ara verme kararı aldı.
 • 31 Mart 1920Lüleburgaz Kongresi toplandı.
 • 6 Nisan 1920Anadolu Ajansı kuruldu.
 • 11 Nisan 1920Meclis-i Mebusan kapatıldı.
 • 11 Nisan 1920Urfa Yunan işgalinden kurtuldu.
 • 11 Nisan 1920Damat Ferid Paşa, Kuvva-i Milliye aleyhinde bildiri yayınladı.
 • 21 Nisan 1920Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.
 • 22 Nisan 1920İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak sulh konferansına davet etti.
 • 23 Nisan 1920TBMM ilk kez toplandı.
 • 24 Nisan 1920Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Reisliğine seçildi.
 • 28 Nisan 1920İstanbul Hükümeti Anadolu'da saltanatı devam ettirmek amacıyla Anadolu Fevkalade Müfettiş-i Umumiliği'ni yayınladı.
 • 30 Nisan 1920Paris'te toplanacak barış konferansıyla ilgili Ankara'da toplanan Büyük Millet Meclisi taraf ülkelerin dış işleri bakanlıklarına gönderdiği bir yazıyla İstanbul'dan ayrı bir hükümetin kurulduğunu bildirdi.
 • 3 Mayıs 1920TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 mayısta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
 • 4 Mayıs 1920Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.
 • 10 Mayıs 1920ABD'de Komünist Parti kuruldu.
 • 11 Mayıs 1920Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkum edildi.
 • 20 Mayıs 1920İlk hemşire okulu, Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi.
 • 1 Haziran 1920Adolfo de la Huerta, Meksika devlet başkanı oldu.
 • 14 Haziran 1920Milli Aşireti ayaklanması başladı.
 • 15 Haziran 1920Yozgat'ta Çapanoğulları ayaklanması başladı.
 • 15 Haziran 192015. Kolordu Komutanlığı'ın adı Doğu Cephesi Komutanlığı olarak adlandırıldı. Cephenin komutanlığına Kazım Karabekir Paşa getirildi.
 • 20 Haziran 1920Çerkez Ethem kuvvetleri Yozgat Ayaklanması'nı bastırmak üzere Ankara'dan yola çıktı.
 • 26 Haziran 1920Doğuda Milli Aşireti ayaklanması çıktı.
 • 18 Temmuz 1920Misakı Milli TBMM'de kabul edildi.
 • 18 Temmuz 1920İlk Meclisin milletvekilleri "Misak-ı Milli" andı içtiler.
 • 10 Ağustos 19201. Dünya Savaşı:Sadrazam Damat Ferid Paşa başkanlığındaki Osmanlı Padişahı Vahdettin VI. Mehmet'in temsilcileri, Osmanlı Devleti'nin müttefikler arasında paylaşımını öngören sevr antlaşmasını imzaladı.
 • 10 Ağustos 1920Sevr Anlaşması hükümleri uyarınca, Anadolu ve Rumeli toprakları düşmanlarca paylaşılmaya başlandı.
 • 24 Ağustos 1920Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Milli Aşiret Ayaklanması çıktı.
 • 26 Ağustos 1920Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlara oy kullanma hakkı Anayasal güvenceye kavuştu.
 • 1 Eylül 1920Fransızlar, başkenti Beyrut olan Lübnan devletini kurdu.
 • 7 Eylül 1920Takvim-i Vakayi Gazetesi'nde, rütbeleri indirilen subaylar arasında olan Mustafa Kemal'in rütbesinin yarbaylığa indirildiği yazıldı.
 • 24 Eylül 1920Doğu Cephesi'nde Ermeniler, Bardız ve Kötek'te saldırıya geçti.
 • 7 Ekim 1920T.C. Resmî Gazete kuruldu.
 • 10 Ekim 1920Sevr Anlaşması imzalandı.
 • 30 Ekim 1920Avusturalya Komünist Partisi Sidney'de kuruldu.
 • 1 Kasım 1920Yunanistan'da Venizelos kabinesi düştü.
 • 2 Kasım 1920İlk radyo naklen yayını ABD’nin Pittsburg şehrinde gerçekleşti.
 • 2 Aralık 1920Türkiye ile Ermenistan arasında Gümrü Antlaşması imzalandı. Kars Ermenistan'dan alındı.
 • 4 Aralık 1920Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.
 • 16 Aralık 1920Çin'in kuzeybatısındaki Ganzu eyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem: 200 bin kişi öldü.
 • 19 Aralık 1920Antalya'da Milli Mücadele'yi destekleyen Anadolu Gazetesi yayımlanmaya başlandı.