FB TW GG PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1921

 • 31 Aralık 1921Mustafa Kemal , Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığı'na talimat verdi.
 • 3 Ocak 1921Türkiye, Ermenistan'la barış anlaşması yaptı.
 • 10 Ocak 19211. İnönü Muharebesi; Albay İsmet Bey komutasındaki Türk ordusu, Yunan ordusu ile İnönü Cephesi'de karşı karşıya geldi. Yunan ordusu yenildi.
 • 20 Ocak 1921Teşkilatı Esasiye Kanunu kabul edildi.
 • 20 Ocak 1921İtalyan Komünist Partisi kuruldu.
 • 20 Ocak 1921Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti; Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olarak kuruldu.
 • 24 Ocak 1921Ankara - Sivas demiryolu'nun inşasına ilişkin yasa TBMM'de kabul edildi. Hattın inşası 1930 yılında tamamlandı.
 • 24 Ocak 1921Çerkez Ethem'in güçleri dağıtıldı.
 • 28 Ocak 1921Mustafa Suphi ve arkadaşları Trabzon'a geldikten sonra İskele Kahyası İttihatçı Yahya tarafından bir motora bindirildiler ve gece denizde öldürüldüler.
 • 7 Mart 1921Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşu.
 • 12 Mart 1921İstiklal Marşı, milli marş olarak, Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.
 • 16 Mart 1921Sovyetler Birliği, Ankara Hükümeti'ni resmen tanıdı; Moskova Antlaşması imzalandı.
 • 21 Mart 1921Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son verildi.
 • 22 Mart 1921Türk Kurtuluş Savaşı: Kuvay-i Milliye güçleri Fransız ordusu birliklerini Feke'yi terketmek zorunda bıraktı.
 • 23 Mart 1921II. İnönü Savaşı başladı.
 • 31 Mart 1921İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk ordusunun karşı taarruzu başladı.
 • 31 Mart 1921Milli Mücadele'de Yunanistan işgaline karşı, İkinci İnönü Savaşı, TBMM ordularının zaferiyle sonuçlandı.
 • 1 Nisan 1921Metristepe'deki 10'uncu Yunan Tümeni'nin geri çekilmesinin ardından taarruza geçen Türk birlikleri, İkinci İnönü Muharebesi'nı kazandı.
 • 13 Nisan 1921İspanya Komünist İşçi Partisi kuruldu.
 • 15 Nisan 1921İsyancı Anzavur, Biga yakınlarında öldürüldü.
 • 10 Mayıs 1921Mustafa Kemal Paşa, TBMM'de Müdafaayı Hukuk Grubu'nu kurdu.
 • 24 Mayıs 1921Mustafa Kemal Paşa'ya suikast için Ankara'ya geldiği kanıtlanan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi.
 • 30 Mayıs 1921Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal ATATÜRK'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.
 • 12 Haziran 1921Yunan taarruzu öncesinde, Yunan Kralı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı İzmir'e geldi.
 • 28 Haziran 1921İzmit'in kurtuluşu
 • 5 Ağustos 1921Mustafa Kemal ATATÜRK, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
 • 12 Ağustos 1921Mustafa Kemal ATATÜRK, Polatlı'da Başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçti.
 • 20 Ağustos 1921Uluslararası Atletizm Federasyonu kuruldu. Önceki tüm en iyi dereceler dünya rekoru olarak tescil edildi.
 • 9 Eylül 1921Sakarya Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa, bazı komutanlarla düşmanın mukavemetinin kırıldığı Polatlı'nın kuzeyindeki Zafertepe'ye gelerek, Yunan Ordusunun durumunu inceledi.
 • 13 Eylül 1921Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi.
 • 13 Eylül 1921Sakarya Meydan Savaşında yaralanan Mustafa Kemal Paşa'ya Gazi unvanı verildi.
 • 18 Eylül 1921Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasının ardından Atatürk, Ankara'ya döndü.
 • 19 Eylül 1921Mustafa Kemal ATATÜRK'e Türkiye Büyük Millet Meclisince "Gazi"lik unvanı ile "Mareşal" rütbesinin verildi.
 • 5 Ekim 1921İngiltere'de Uluslararası Yazarlar Birliği PEN kuruldu.
 • 13 Ekim 1921TBMM Hükümeti, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile Kars Antlaşması'nı imzaladı ve Doğu Cephesi'nde Kurtuluş Savaşı sona erdi.
 • 23 Ekim 1921Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Kars'da barış antlaşması imzalandı.
 • 3 Kasım 1921New York'ta süt taşıyıcıları greve gitti ve binlerce litre süt, New York caddelerine döküldü.
 • 9 Kasım 1921Benito Mussolini İtalya'da Ulusal Faşist Parti'yi kurdu.
 • 25 Aralık 1921Türkiye'de Gaziantep işgalden kurtuldu.
 • 29 Aralık 1921İsmet Paşa'nın komutası altına girmeyi kabul etmeyen Çerkez Ethem, Kütahya'da Milli Kuvvetlere karşı saldırıya geçti.