FB TW PIN NWS
Kasım Hanlığı (1445-1681)

Kasım Hanlığı (1445-1681)

Yazar :
Yayıncı : IQ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK
Yayın tarihi :
ISBN : 9752552005
Sayfa sayısı : 240 sayfa
Kategori : Tarih » Çağlar-Dönemler
Tarih » İnceleme-Araştırma

Konusu

1445-1681 yılları arasında hüküm süren Kasım Hanlığı, Doğu Avrupa'daki Türkler ile Slavlar arasındaki mücadelelerin değişik ve karışık bir safhasını teşkil eder. Önemine rağmen Kasım Hanlığı tarihi hakkında ülkemizde şimdiye kadar ciddi ve geniş kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Tarih boyunca Türklerin, Osmanlı Devleti zamanında daha da artmak üzere, en çok ilişkide bulundukları millet Ruslar olmasına rağmen, son yıllara gelinceye kadar, bu ilişkiler hakkındaki araştırma ve çalışmalar oldukça kısıtlı ve sınırlı kalmıştır. Bu ülke ile ilgili araştırmalar hemen hemen tamamen Bolşevik ihtilalinden sonra Rusya'dan kaçarak Türkiye'ye gelen Zeki Velidî Togan, Akdes Nimet Kurat, Reşit Rahmeti Arat ve Ahmet Temir gibi tarihçi ve dilcilerin eserlerine münhasır kalmış, onlardan sonra ise bu saha ile ilgili araştırmalar ne yazık ki devam ettirilememiştir.Kasım Hanlığı hakkında kaleme alınan elinizdeki bu kitap, alanında ilk eser olarak büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Yazarı kimdir?