FB TW PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1444

  • 10 Kasım 1444Varna Savaşı yapıldı. Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında yapılan savaşı Osmanlı ordusu kazanmıştır.