FB TW PIN NWS

Aldacı

Aldacı

Aldacı, Türk ve Altay mitolojisinde Ölüm Tanrısı. "Aldaçı Han" olarak da bilinir. Yeraltı tanrısı Erlik'in ... Sonbahar ise doğanın ölümü demektir.

Yeraltı tanrısı Erlik`in insanların canını alması için yeryüzüne gönderdiği ve onun elçisi olduğuna inanılan kötü ruh. Ölüm meleği. Bu inanç Türklerin başka dinlerin etkisinde kalmalarıyla oluşmuştur. Ölüm meleği. İslamiyet sonrası Azrail ile özdeşleşmiştir.