FB TW PIN NWS
Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber (

Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber (I.Cilt)

Yazar :
Yayıncı : TÜRK TARİH KURUMU
Yayın tarihi :
ISBN : 9751609070
Sayfa sayısı : 342 sayfa
Kategori : Siyaset » Mustafa Kemal Atatürk

Konusu

SUNU

ÖNSÖZ (Y. HİKMET BAYUR)

OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN SON GÜNLERİ
Karesi Mutasarrıflığından Bitlis Valiliğine
Yola Çıkış
Sultan Reşad'ın Ölümü
Siirt ve Bitlis'te
Yenilgi ve Mütareke
Dahiliye Nazırından Bir Sual
Kabuslu Bir Gece ve Tarihi Bir Sır
Mustafa Kemal Hakkında Bir Şüphe
Sahnenin Öbür Yüzü
Erzurum'da Kazım Karabekir'le
İlk Teşekkül ve Hoca Raif Efendi'nin İzahatıII
MUSTAFA KEMAL İLE İLK KARŞILAŞMA
Mustafa Kemal Paşa Geliyor
Mustafa Kemal, Erzurum'da Çalışmalarına Başlıyor
Mustafa Kemal İlk Konuşmasını Yapıyor
Mustafa Kemal Paşa Şef Seçiliyor
Açık Faaliyet ve Mustafa Kemal'in Askerlikten istifası

III
ERZURUM KONGRESİ
Erzurum Kongresini Toplama Hazırlığı
İngiliz Kumandam İle İkinci Hadise
Erzurum Kongresi Devresi
Mersinli Cemal Paşa Niçin Ayrılmış?
Mustafa Kemal ve Cumhuriyet
Erzurum Kongresine Paşa ve Rauf Bey Nasıl Girdiler?
Mustafa Kemal İlk Nutkunu Söylüyor
Mustafa Kemal Paşa'nın Kongre Açış Nutku
Damat Paşa Yıldırımla Vurulmuşa Dönüyor
Kongrede Bolşeviklik Propagandası ve Hararetli Müna­kaşalar
Mustafa Kemal Heyeti Temsiliye'ye Girmeli mi? Girmemeli mi?

Kongre 14 Günde Neler Yapmıştı?
Mustafa Kemal Paşa'nın Nutku"
Kongrenin Beyannamesi
Kongre Heyeti
Kongre Kararları ve Cemiyetin Nizamnamesi

IV
ERZURUM VE SİVAS KONGRELERİ ARASINDAKİ DEVRE
Kongrenin Bittiği Gece
Ferit Paşa Hükümeti Tekrar Küplere Biniyor, Şarkta
Vali­leri Değiştiriyor!
Karakol Cemiyeti Gailesi
Ferit Paşa'ya Telgraf ve İstanbul Efendilerine
Mektuplar.
Sıvas Kongresini Toplatmamak İçin Tertipler ve Reşit'
Paşa İle Muhabereler
Sıvas'a Gidiş Hazırlığı, Kimler Gidecek, Erzurum
Hem­şehriliği ve Yol Parası
Manda Meselesinin Erzurum'daki Safhası ve Asabi Anlar. Erzurum'dan Sıvas'a

V
SIVAS KONGRESİ
Mustafa Kemal'i Niçin Kongre Başkam Yapmak İstemi­yorlardı
Kongrenin Kabul Ettiği Yemin ve İttihatçılık
Sıvas Kongresi Kararları ve Nizamname
Kongre Heyeti
Kongrenin Dördüncü Gecesi ve Mustafa Kemal
Manda Meselesi Görüşülüyor
Heyeti Temsiliye'nin İlk İçtimaı ve Vahim Haberler
Meğer Kimin "Zadei Marifeti" İmiş?
Ali Galib'in Tenkili ve Mustafa Kemal.
Ali Galib'e Verilen Suikast Vazifesi
İstanbul'la Teması Kesmek, Yeni Bir Hükümet İsteme Kararı
13 üncü Kolordu Komutanının Olumsuz Davranışı
Padişah Vahideddin'in Beyannamesi
Karşılıklı Mücadele Tekrar Alevleniyor
Ferit Paşa'nın Valileri Milli İrade Huzurunda
Trabzon Valisi Galip Bey'in Tevkifi ve Halit Bey Meselesi
Kastamonu Valisi İşbaşına Gelemiyor
Konya Valisi Cemal Bey ve Konya Meselesi
Konya Halkına Beyanname
Abdülkerim Paşa ile Muhabereler
Kerim Paşa'nın Cevabı
Mustafa Kemal Paşa'da Azim ve İrade
Halil Paşa ve Küçük Talat Sıvas'ta

Yazarı kimdir?