FB TW PIN NWS
Milli Mücadele 1918-1920 İngiliz Yüksek Komiser

Milli Mücadele 1918-1920 İngiliz Yüksek Komiserlerinin Gözüyle

Yazar : ,
Yayıncı : SERANDER YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 975008621x
Sayfa sayısı : 351 sayfa
Kategori : Tarih » Türkiye
Siyaset » Siyasal Hayat (Türkiye)

Konusu

Mondros Mütarekesi ile beraber Türkiye'nin çeşitli noktalarını işgale başlayan İtilaf Devletleri, mütareke hükümlerini uygulamak ve kontrol etmek bahanesiyle İstanbul'da birer Yüksek Komiserlik oluşturdular. Bu Yüksek Komiserlikler içersinde hemen her alanda etkili olan ve politikalara yön veren İngiliz Yüksek Komiserliği idi. Bu kuruluş, kendi hükümeti ile Osmanlı Hükümeti arasında iletişim kurmaktan başka, İstanbul ve Anadolu'daki gelişmeleri Londra'ya rapor ediyordu. Gönderdikleri bu raporlarda, Sultan Vahdettin'in, Damat Ferit Paşa'nın, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın önde gelenlerinin ve bir takım teşekküllerin milli mücadeleye yaklaşımları, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli hareketin çalışmaları, manda meselesi, azınlık çıkarlarının korunmasına yönelik çabalar, müttefik yüksek komiserleri arasındaki anlaşmazlıklar, Yunan işgali ve Türkiye ile yapılacak barış antlaşması gibi bir çok konu yer alıyordu.

Yazarı kimdir?