FB TW PIN NWS
Tamamlanmamış Bir Değer İnsan Hakları

Tamamlanmamış Bir Değer İnsan Hakları

Yazar :
Yayıncı : İŞARET YAYINLARI
Yayın tarihi :
ISBN : 9753501242
Sayfa sayısı : 208 sayfa
Kategori : Hukuk » İnsan Hakları

Konusu

Bizler özgürlüğü herhangi bir yarar ilkesine bağlı olarak değil, temel bir hak olarak, sonuçlarından bağımsız olarak savunduk, savunuyoruz. Özgürlüğü, toplumsal barışın, etnik, dini, siyasi ve benzeri farklılıkların bir arada yaşatılabilmesinin veya ülke bütünlüğünü korumanın gereği olduğu için değil, insanın insan olarak varolabilmesinin vazgeçilmez şartı olduğu için savunuyoruz. Bizim özlediğimiz hür ülke, özgürlüğün herkes için sağlanabildiği bir ülkedir.
Herşeyden önce bir sivil sözleşmeye ihtiyacımız var. Öyle bir sözleşme ki, devletin var olup olmamasından bağımsız olarak, yaşadığımız toplumda barışı tesis edebilmenin genel ve askeri şartları üzerinde bir mütabakatı ifade edebilsin. Bu tür bir sözleşmeden kastım, herhangi bir siyasi proje veya ideoloji üzerinde uzlaşmak değildir. Tersine, farklı siyasi kanaatte olanların da üzerinde uzlaşabilecekleri, muhtevaya değil, usule ilişkin, çok sınırlı ve çok genel, ama o ölçüde de hayati önem taşıyan bazı genel ilkeler üzerinde mutabık olmak.
Bu mutakabat, cari siyasi rejime karşı işbirliği değil; ama hangi rejim gelirse gelsin, onu insan haklarına dayalı olmaya zorlayabilecek bir sivil iradenin gösterilebilmesidir.

Yazarı kimdir?