FB TW PIN NWS
Türkiye ve Dünya  Türkiye'nin Dış Politikası

Türkiye ve Dünya Türkiye'nin Dış Politikası

Yazar :
Yayıncı : AKASYA KİTAP
Yayın tarihi :
ISBN : 9758916726
Sayfa sayısı : 336 sayfa
Kategori : Siyaset » Uluslararası Siyaset
Siyaset » Araştırma-İnceleme

Konusu

TÜRKİYE ve DÜNYA kitabının Amerika baskısı Takdim yazısını, bir dönem ABD Cumhurbaşkanlığına aday olarak adı geçen Yüksek Mahkeme Yargıcı William O. Douglas yazmıştı ki:

“Biz Amerikalılar, Türklerin cesur ve kahraman olduklarını biliriz, fakat Türkiye’nin modern bir demokrasi olduğunu pek idrak etmeyiz. Oysa modern Türkiye, iktidarın halkın halk için, halk tarafından, olduğuna inanmış bir ülkedir…”

“Atatürk, Birinci Dünya Harbi'nden sonra halkını sarsarak ülkesini modern bir ülke yapmıştı. Çetin bir mücadele ile erkek–kadın eşitliği, din ile devletin ayrılmasını sağladı. Neticede sanayileşme, çok partili rejim gerçekleşti.
Mahalli idarelerde demokratik kurumlar, bağımsız yargı ve parlamenter sistem yerleşti. Laik devlet bir hayat tarzı oldu ve mollaların siyasi nüfuzu kırıldı.
Türkiye, Asya ve Orta Doğu’da öncülük ve örnek teşkil ediyor.
Altemur KILIÇ’ın bu kitabı, bu gelişmeleri daha iyi anlamamıza yardımcı olacak”.
William O. DOUGLAS
A.B.D. Yüksek Mahkeme Yargıcı

Newsweek dergisi köşe yazarlarından Ernest K. Lindley’in takdimi de şöyle:
“Bu kitap, bütün Amerikalılara, bütün Batılılar tarafından İkinci Dünya savaşından sonra, Amerika’nın sağlam dostlarından ve Komünist Emperyalizme karşı hür dünyanın kalelerinden biri olan Türkiye’yi daha iyi anlayabilmeleri için, muhakkak okunmalı…
Yazarı Altemur KILIÇ, Washington’un iyi tanıdığı bir gazeteci…
Bu kitabı da gösteriyor ki; iyi bir diplomasi tarihçisi…
Tarihi ve yakın tarihi aydınlattığı gibi, bugünün olaylarına politikalarına, Türkiye’nin amaçlarına ve milli karakterine ışık tutuyor…
Orta Doğu ve Sovyetler konusunda gerçekçi neticelere varmış. Bunlar, hür dünyanın devlet adamlarına cesaret verebilir”.
Ernest K. LİNDLEY

Eleştirilerin en ilginç olanı, Ermeni diasporasının yazılı basın organlarından Armenıan Revıew dergisinde, Mandalya’nın eleştirisi…
Kitabı kendisine göre tenkit ettikten sonra, itiraf ediyordu;
“Soykırım sorunu konusunda, Türk tezi bundan daha iyi savunulamazdı”.
“1950 sonlarında, olayların içinden 1957 yılına kadar olan gelişme ve olayları kapsayan bu kitap, bu günü anlamak için bir müracaat belgeseli olabilir...”
ARMENIAN REVIEW

Yazarı kimdir?