FB TW GG PIN NWS

Kazakistan

Türkçe'de "Kazak", sözcüğü özgür, bağımsız, kışın giyilen bir giyisi, tembel, avanak ve dediğim dedik anlamına gelmektedir. Kazakların kullandığı dil; Kazak Türkçesi, Tatar, Başkurt, Nogay, Kırgız, Kıpçak lehçeleri arasında yer alır.


Kazakistan'da yapılan kazılarda elde edilen bulguların Yenisey motiflerine benzediği dikkat çekmiştir ve özellikle Kök Türkçe mezar kitabeleri üzerinde bilim adamlarının yaptıkları araştırmalarda Kazakistan'daki Türk varlığıyla ilgili önemli belgeler ortaya çıkmıştır.