FB TW PIN NWS

Pervaneci

Pervaneci

Pervaneci Divanı : Başkanına Pervaneci denilen bu divan, arazi defterlerindeki has ve dirliklerle ilgili kararları düzenlemekteydi.

Selçuklu divanında bulunan ara­zi defterlerine bakan görevli.
Pervaneci, has ve tı­marla ilgili tevcih atı yapar; buna dair men­şur ve beratları hazırlayan dairenin başında bulunur. Berat ve menşurlara da pervane denir. Pervaneci, divan, hazine, tımar ve hediyelerle ilgili fermanları inceleme ve gereğini yapmakla görevlidir. Osmanlılarda pervaneci deyimi yoktur; onun görevini ya­pan kimseye nişancı veya tevkii denir.