FB TW GG PIN NWS

Tarihte yolculuk : 1919

 • 5 Ocak 1919Nazi partisi kuruldu.
 • 10 Ocak 1919Türk birlikleri, Medine'yi teslim etti.
 • 10 Ocak 1919İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.
 • 15 Ocak 1919Almanya'nın tanınmış sosyalistleri Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht öldürüldü.
 • 18 Ocak 1919Birinci Dünya Savaşı'nda yenik düşen devletlerle anlaşmalar yapmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcilerinin oluşturduğu Paris Barış Konferansı açıldı. Avrupa'nın haritası yeniden çizildi.
 • 25 Ocak 1919Milletler Cemiyeti kuruldu.
 • 30 Ocak 1919Paris Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasını kararlaştırdılar.
 • 1 Şubat 1919İnci adlı aylık kadın dergisi İstanbul'da yayımlanmaya başladı Sahibi Sedat Simavi idi.
 • 5 Şubat 1919Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks, ve D.W. Griffith birlikte United Artists film şirketini kurdular.
 • 20 Şubat 1919Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.
 • 23 Şubat 1919Benito Mussolini İtalya'da Faşist Partisini kurdu.
 • 10 Mart 1919Çin'de kölelik resmen kaldırıldı.
 • 14 Mart 1919Yunanlıların, İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi.
 • 23 Mart 1919Benito Mussolini, İtalya'da Faşist Parti'yi kurdu.
 • 10 Nisan 1919Meksika'lı devrimci lider Emiliano Zapata, hükümet güçlerince öldürüldü.
 • 11 Nisan 1919Singapur, İngiltere'den bağımsızlığını ilân etti.
 • 11 Nisan 191915'inci Kolordu Komutanlığı'na atanan Kazım Karabekir Paşa, Mustafa Kemal Atatürk'ü Şişli'deki evinde ziyaret etti.
 • 13 Nisan 1919Kars, İngilizler tarafından işgal edildi.
 • 13 Nisan 1919Amritsar katliamı: İngiliz askeri birlikleri, Amritsar'da (Hindistan) 379 silahsız göstericiyi öldürdü.
 • 19 Nisan 1919Jeanne Darc, Papa XIV. Benedict tarafından 1919 yılında azize ilan edildi. [
 • 30 Nisan 1919Mustafa Kemal, Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atandı.
 • 4 Mayıs 1919Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması gerçekleşti.
 • 10 Mayıs 1919İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris'te, Yunanların İzmir'i işgali konusunda karar aldı.
 • 14 Mayıs 1919İzmir limanında bulunan İtilaf Devletleri donanması kumandanı Amiral Caltrop, Türk ordusuna İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceğini bildirdi.
 • 14 Mayıs 1919İzmirli yurtseverler, gece Yahudi Maşatlığı'nda toplanarak, Reddi İlhak ilkesini kabul etti.
 • 15 Mayıs 1919İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar, İzmir'i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Fethi şehit edildiler.
 • 15 Mayıs 1919Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Padişah Vahdettin VI. Mehmet ile görüştü.
 • 16 Mayıs 1919Mustafa Kemal Paşa Türk [Kurtuluş Savaşı]'nı başlatmak üzere [İstanbul]'dan [Samsun]'a doğru yola çıktı.
 • 19 Mayıs 1919Mustafa Kemal ATATÜRK Samsun'a çıktı
 • 23 Mayıs 1919İzmir'in İtilaf Devletleri tarafından işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı, mitinge 200 bin kişi katıldı.
 • 28 Mayıs 1919Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgallere karşı çıkılan mitingler düzenlenmesini bildirdi.
 • 28 Mayıs 1919İstanbul'da tutuklanan İttihat ve Terakki ileri gelenleri, Malta'ya sürgüne gönderildi. Bu ilk kafilede 66 kişi yer alıyordu. Sürgünler 20 Kasım 1920'ye kadar sürdü.
 • 11 Haziran 1919Mustafa Kemal, kendisini İstanbul'a geri çağıran Vahdettin'e geri dönmeyeceğini bildirdi.
 • 12 Haziran 1919Mustafa Kemal Paşa, Havza'dan Amasya'ya geçti.
 • 16 Haziran 1919Yörük Ali Efe, Yunan müfrezesini imha etti.
 • 18 Haziran 1919Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında genelge yayınladı.
 • 22 Haziran 1919Amasya Genelgesi yayınlandı.
 • 28 Haziran 1919İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Antlaşması imzalandı.
 • 8 Temmuz 1919Mustafa Kemal Atatürk, resmî görevinden ve askerlikten çekildi.
 • 22 Temmuz 1919Erzurum Kongresi toplandı.
 • 24 Ağustos 1919Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 4 Eylül 1919Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla açıldı.
 • 7 Eylül 1919Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla bütün direnişi kapsayacak merkezi bir örgüt kuruldu. Bunun içinde koordinasyonu yürütecek yeni bir "Heyet-i Temsiliye" seçildi.
 • 10 Eylül 1919St. Germain Antlaşması'yla Avusturya-Macaristan, Yugoslavya'nın bağımsızlığını tanıdı.
 • 11 Eylül 1919Sivas Kongresi'nin 8. Umumi Toplantısı'nda 'İrade-i Milliye' adıyla gazete çıkarılmasına karar verildi.
 • 11 Eylül 1919Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 22 Eylül 1919Türkiye'nin ilk legal sosyalist partisi, İstanbul'da Dr. Şefik Hüsnü Değmer ve Ethem Nejat tarafından kuruldu.
 • 17 Ekim 1919Batı Trakya'daki İskeçe Kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • 22 Ekim 1919Amasya'da, Mustafa Kemal Paşa ile İstanbul Hükümeti'nin Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında Amasya Protokolü imzalandı.
 • 26 Ekim 1919Bayburt'un Hart bucağında, Şeyh Eşref Ayaklanması başladı.
 • 31 Ekim 1919Sütçü İmam, Kahramanmaraş'ta Fransız işgalcilere ilk kurşunu attı.
 • 5 Kasım 1919Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal edildi.
 • 30 Kasım 1919Fransa'daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı.
 • 17 Aralık 1919Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası kuruldu.
 • 19 Aralık 1919Mustafa Kemal ve Heyet-i Temsiliye, Sivas'tan Ankara'ya hareket etti.
 • 27 Aralık 1919Samsun'da ateşlediği kurtuluş mücadelesinin ardından Erzurum ve Sivas kongrelerini toplayan Mustafa Kemal Paşa, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Sivas'tan Ankara'ya geldi.